Playlab

线

  Mail Facebook Twitter

独家的配方公式:  将聚脂 (PU)浸渍在上千条长细丝的中心处

          双重优势 :    • 力量 : 无比的弹性 (高至400%的伸缩性)  

                               • 舒适 : PU400 具有特强的消散震动波的作用

 

高密度聚

高密度聚氨脂材质的全新配制方法.

比原版作为优质网线系列使用规格的PU400还结实30%
最初的构想是将其适用于聚脂polyester材质的长细纤维中, 但此种高密度聚氨脂被证实为更具有抵消震动的功能, 且发挥了更佳的强度

 

 

 

热核心科技

以一种革新的生产制作法将原本较硬的聚脂纤维网线所产生的震激和振动減少及降低

热核心科技是在生产过程中, 使用分阶段以不同温度达到其材质原基体的伸展

 

 

 

Tecnifibre : teamtecnifibre